WEDSTRIJD FEDERATIE CUP 2017

terug naar overzicht

Maandag, 16 oktober 2017

WEDSTRIJD FEDERATIE CUP 2017 Wedstrijd: Zaterdag 4 november 2017 Viswater: Oude IJssel tussen Laag Keppel en Hoog Keppel

HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND 

Het Vergun 26a 
6931 KD Westervoort 
Tel: 026-3212045 
E-mail: info@hfmiddennederland.nl 


WEDSTRIJD FEDERATIE CUP 2017 

Wedstrijd: Zaterdag 4 november 2017 
Viswater: Oude IJssel tussen Laag Keppel en Hoog Keppel 
Verzamelen: 07.30 uur in de Meent, Prinses Margrietlaan 3A te Angerlo. 
Wedstrijd: 10.00 – 14.00 uur 
Prijsuitreiking: ± 15.30 uur in de Meent. 
Hengelkeuze: Feeder of vaste stok (in aparte vakken) 
Klassement Feeder op gewicht. 
Klassement vaste stok op gewicht en aantal. 
Inschrijfgeld: € 10,- (Alle inschrijfgeld worden aan prijzen besteed) 
Prijzen: Vlees (1 op 3) 
Sluitingsdatum: 27 oktober 2017 
Opgave: Via email: t.vanleeuwen@hfmiddennederland.nl 
Geld per bank rekening overmaken! 
NL08 INGB 0003280901 Tnv Federatiecup 2017 HFMN 
Bij inschrijving aangeven of u met de feeder of met de vaste stok vist of slecht ter 
been bent. 
Met sportgroet namens de Wedstrijdcommissie, 
Ton van Leeuwen 
Hengelsport Federatie Midden Nederland 
Bijlage: Reglement 
HENGELSPORT FEDERATIE MIDDEN NEDERLAND 
Het Vergun 26a 
6931 KD Westervoort 
Tel: 026-3212045 
E-mail: info@hfmiddennederland.nl 

WEDSTRIJDVOORSCHRIFTEN 

1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde en van het logo en/of de 
naam van de vereniging waarvoor zij deelnemen voorziene, geldige VISPAS uitgegeven door 
Sportvisserij Nederland. De deelnemer moet lid zijn van de Hengelsport Federatie Midden Nederland. 
2. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de 
wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten (ongevallen, 
demonstratie e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien dan minimaal 50% van de 
wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd overgevist. 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
1. Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok of feeder hengel voorzien van een enkelvoudige 
haak). 
2. Aas en voer vrij m.u.v. kunstaas en Ver de Vase. Ten aanzien van het aas en voer is het 
voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) 
kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden. 
3. Om 10.00 wordt het eerste signaal gegeven. Om 14.00 het tweede signaal einde wedstrijd. Alleen 
de vis die zich bij het tweede signaal boven het water bevindt word meegeteld. 
4. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard.. Bij 
weging dient het leefnet voorzichtig leeggemaakt te worden. 
5. De achterpoten van de vlonder of zitplaats mogen de waterlijn niet overschrijden. 
6. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking 
ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in 
levende staat te verkeren. Er dient ten alle tijden zorg te dragen voor het welzijn van de vis. 
7. Wegen van de vis geschiedt over alle maten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen 
dient deze te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram 
wordt het aantal visjes genoteerd dat gevangen is. Meerval, snoek, snoekbaars en aal mogen niet in 
het leefnet worden bewaard. 
De weegploeg bestaat uit 2 personen en de visser dient aanwezig te zijn bij de weging 
8. Op dit wedstrijdreglement zijn mede van toepassing de bij of krachtens de Visserijwet, het 
Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden vastgestelde 
regels. 
9. Winnaars 
9.1 Feedervissen 
De winnaar bij het feedervissen is diegene met het hoogste vangstgewicht (bij 1 vak). Bij 
meerdere vakken worden de vakwinnaars op gewicht gerangschikt, daarna de nummers twee, 
nummers drie, etc. 
9.2 Vaste stokvissen 
Er word gevist voor twee klassementen. Eèn klassement op gewicht en èèn klassement op 
aantal. De winnaar bij het vaste stokvissen is diegene met over 2 klassementen het minste 
aantal punten behaald (bij 1 vak). Bij meerdere vakken worden de vakwinnaars op gewicht 
gerangschikt, daarna de nummers twee, nummers drie, etc. 
De winnaar van de Federatie Cup 2017 is diegene die van de feeder- of vaste stokvissen het meeste 
gewicht gevangen heeft. 
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies