Notulen Jaarvergadering

Hier vind je de notulen van de jaarvergaderingen.


Notulen Jaarvergardering 2017