Nieuwsbrief 1 - 2017

terug naar overzicht

Vrijdag, 10 maart 2017

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar. We willen met deze nieuwsbrief onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en over de belangrijkste bespreekpunten uit de bestuursvergadering(en). Veel leesplezier!!

Nieuwsbrief 1 - 2017


Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar. We willen met deze nieuwsbrief onze leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en over de belangrijkste bespreekpunten uit de bestuursvergadering(en).
Veel leesplezier!! 

  • Mag je vissen in de Ramsbeek? 
Als antwoord op een vraag tijdens de ledenvergadering of er gevist mag worden in de Ramsbeek. Hierop is het antwoord “nee”. De Ramsbeek maakt geen onderdeel meer uit van de vispas en er mag derhalve niet meer gevist worden.

  • Vrijwilligers voor diverse activiteiten 
We organiseren dit jaar diverse activiteiten waarvoor we vrijwilligers moeten hebben. Het klinkt cliché dat vele handen licht werk maken, maar dit is echt zo. 

Concreet staan er voor dit jaar de volgende activiteiten gepland:
- Donderdag 27 april staan we op de Koningsmarkt ter promotie van onze vereniging;
- Zaterdag 27 mei wordt de jeugdvisdag georganiseerd;
- Aan groep 7 en 8 van op d’n Esch gaan we een visles verzorgen (data’s volgen);
- Periodiek zoeken we mensen voor het kanten maaien. Tijdens de jaarvergadering hebben vrijwilligers zich al gemeld bij Henk Somsen;
- Hulp tijdens de wedstrijden, bijvoorbeeld het uitzetten van de steknummers of het wegen.

  • Consequenties wegvallen van de handelingsvergoeding
De handelingsvergoeding voor de vispas per 1-1-2018 stopt. Dit houdt in dat we per jaar tussen de € 1.200,-- en € 1.300,-- mis lopen. Het gaat om € 1,-- per vergunning. We belasten deze euro door in de prijs van de vergunning voor senioren per 1 januari 2018. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt hierover een definitief besluit genomen.

  • Vragen, klachten of complimenten? 
We zijn uiteraard nieuwsgierig wat jullie vinden van deze nieuwsbrief. Daarom kun je voor vragen, klachten of complimenten over deze nieuwsbrief, contact opnemen met één van de bestuursleden.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies